Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vräkningsförebyggande arbete

Vi är många som kan förebygga vräkningar (avhysningar) och bidra till att fler kan bo kvar i sina hem. Det är särskilt viktigt när det gäller barn. Både individer och samhället tjänar på att färre vräks.

Du som arbetar i socialtjänsten eller är hyresvärd kan bidra till att förebygga vräkningar så att fler kan bo kvar i sina hem. Det är enklare att fånga upp hyresgäster som riskerar vräkning i god tid, om det finns en etablerad samverkan.

Lokal samverkan – starta

Lokal samverkan handlar om att socialtjänsten och hyresvärdar arbetar tillsammans för att förebygga vräkningar. Modellen bygger på ett tätt samarbete med regelbunden kontakt.

I filmen får du lära dig hur du kan bidra till att starta en lokal samverkan i din kommun.

Lokal samverkan – fördjupning och långsiktighet

När ni väl har kommit igång med en lokal samverkan, finns det några saker att tänka på för att säkra att den blir långsiktig. Då kan fler behålla sin bostad, vilket är särskilt viktigt när det finns barn i familjen.

I filmen får du lära dig hur du kan bidra till att fördjupa och säkra långsiktighet i en lokal samverkan.

Teckna avtal om samverkan och samtycke

När ni startar en lokal samverkan kan ni underteckna en avsiktsförklaring. I den slår ni fast syftet och inriktningen för er samverkan.

Exempel avsiktsförklaring

Avsiktsförklaring – samverkan mellan hyresvärd X och kommun Y

Syftet med samverkan är att arbeta vräkningsförebyggande redan i ett tidigt skede, särskilt när det finns barn i familjen som riskerar vräkning. Då kan vi undvika uppsägning och vräkning och fler kan bo kvar i sin bostad.

Inriktning under kommande år:

  1. Vi har regelbunden kontakt, ungefär en gång i månaden. Vid behov kan vi kalla till extra möten.
  2. Vi utbildar varandra och skapar förståelse för respektive verksamhets förutsättningar.
  3. Vi utökar och effektiviserar tillsammans det vräkningsförebyggande arbetet.
  4. Vi ska alltid erbjuda ett personligt möte med familjen, om barn är berörda. Därefter kan vi gå vidare med andra åtgärder.
  5. Vi följer upp samverkan i slutet av året. Då tar vi även fram en ny inriktning för kommande år.

____________________________
Kommun

____________________________
Datum

____________________________
Hyresvärd

____________________________
Datum

Hämta uppgifter

Den som riskerar vräkning kan godkänna att socialtjänsten får hämta uppgifter från hyresvärden och/eller andra avdelningar i kommunen. Så här kan det se ut.

Exempel samtycke

Samtycke

Jag godkänner (samtycker till) att socialtjänsten får hämta uppgifter från hyresvärden och/eller andra avdelningar i kommunen. Samtycket gäller bara uppgifter som socialtjänsten behöver för att kunna hjälpa mig att behålla mitt hyreskontrakt.

Jag kan när som helst återkalla samtycket.

Jag samtycker till att socialtjänsten får hämta in uppgifter från:

____________________________
Hyresvärd

____________________________
Kommun/Avdelning

____________________________
Datum

____________________________
Personnummer

____________________________
Namn/Underskrift

____________________________
Namnförtydligande

Vad gör vi?

Vi arbetar förebyggande för att minska antalet vräkningar. Det gör vi till exempel genom att samverka med socialtjänsten och hyresvärdar. Vi delar också med oss av vår kunskap på olika sätt. Ibland måste vi ändå genomföra vräkningar – det är en del av vårt uppdrag.