Utbildningar för dig som möter ekonomiskt utsatta

Möter du personer som är ekonomiskt utsatta i ditt arbete? Här kan du läsa mer om kostnadsfria utbildningar som riktar sig till dig.

Dela din kunskap

Vi behöver bli fler som kan motverka överskuldsättning och ge stöd och hjälp till människor att ta sig ur sina ekonomiska problem. Dela din kunskap ger dig verktyg att motivera och aktivera dem du möter. Du får kunskap och förståelse för vilka konsekvenser överskuldsättning har för individer och samhället.

Hur funkar Dela din kunskap?

Utbildningen innehåller fakta, filmer, intervjuer, fördjupningar, reflektionsfrågor och statistik. Den är uppdelad på fem kapitel:

 1. Överskuldsättning
 2. Skuldens väg
 3. Vräkning
 4. Skuldsanering
 5. Så här kan du stödja. 

Varje kapitel avslutas med att du kan testa dina kunskaper med frågor.

Du väljer själv när och hur du vill ta del av utbildningen. Du kan göra samtliga kapitel i en följd eller dela upp utbildningen på flera tillfällen. Uppskattningsvis tar utbildningen fyra timmar att genomföra.

Gå till utbildningen

Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Kontakta oss

deladinkunskap@kronofogden.se

Gilla din ekonomi

På webbplatsen Gilla din ekonomi kan du öka dina kunskaper om privatekonomi. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer som är ekonomiskt utsatta och till olika seniorförbund. Tanken är att du som går utbildningarna sedan ska sprida kunskapen till andra.

Trygga din ekonomi – digital utbildning om privatekonomi

En av utbildningarna du hittar på Gilla din ekonomi är Trygga din ekonomi. Det är en utbildning där du får baskunskaper inom flera ekonomiska områden. Du lär dig till exempel mer om frågor som rör

 • budget
 • betalning
 • försäkringar
 • sparande och lån
 • pension
 • familjejuridik.

Utbildningen är framtagen av Finansinspektionen tillsammans med föreläsare från nätverket Gilla din ekonomi. Information från oss ingår i den första delen ”Budget, betala & försäkra”.

Nationellt nätverk

Gilla din ekonomi är skapad av nationella nätverket för finansiell folkbildning. I nätverket ingår vi tillsammans med många andra myndigheter, organisationer och företag.

Läs mer på webbplatsen Gilla din ekonomi:
Gilla din ekonomi – Kunskap i privatekonomi

Konsumentverkets kurser och webbinarier

På Konsumentverkets webbplats finns kurser, tips och verktyg som kan hjälpa dig att stödja människor med ekonomiska problem.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats:

Samverka kring skuldproblem