Utbildningar för dig som möter ekonomiskt utsatta

Möter du personer som är ekonomiskt utsatta i ditt arbete? Här kan du läsa mer om kostnadsfria utbildningar som riktar sig till dig.

Dela din kunskap

Vi behöver bli fler som kan förebygga och motverka överskuldsättning, och du kan vara ett viktigt stöd för människor på vägen mot en hållbar ekonomi. Dela din kunskap är en webbutbildning för dig som i ditt arbete möter människor som redan har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att motivera och aktivera de människor som du möter. Du får en kortare introduktion till ämnet överskuldsättning och skulder samt möjlighet att fördjupa dina kunskaper.

Hur funkar Dela din kunskap?

Utbildningen är uppdelad i två block. I det första blocket får du en kortare introduktion till ämnet överskuldsättning och skulder. Introduktionen tar cirka 35 minuter att genomföra och är uppdelad i sju delar:

 1. Samtala om skulder
 2. Vanliga orsaker och riskfaktorer
 3. Vanliga skulder
 4. Skuldens väg
 5. Skuldsanering
 6. Vräkning
 7. Introduktion till samtalsverktyg

I det andra blocket får du fördjupad kunskap om överskuldsättning, skulder hos Kronofogden, skuldens väg, skuldsanering och vräkning. Du får även samtalsverktyget Den goda spiralen som hjälper dig att föra stödjande samtal och skapa individuella handlingsplaner tillsammans med den du möter.

Utbildningen är kostnadsfri och du kan göra den när det passar dig.

Gå till utbildningen

Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Kontakta oss

deladinkunskap@kronofogden.se

Gilla din ekonomi

På webbplatsen Gilla din ekonomi kan du öka dina kunskaper om privatekonomi. Utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer som är ekonomiskt utsatta och till olika seniorförbund. Tanken är att du som går utbildningarna sedan ska sprida kunskapen till andra.

Trygga din ekonomi – digital utbildning om privatekonomi

En av utbildningarna du hittar på Gilla din ekonomi är Trygga din ekonomi. Det är en utbildning där du får baskunskaper inom flera ekonomiska områden. Du lär dig till exempel mer om frågor som rör

 • budget
 • betalning
 • försäkringar
 • sparande och lån
 • pension
 • familjejuridik.

Utbildningen är framtagen av Finansinspektionen tillsammans med föreläsare från nätverket Gilla din ekonomi. Information från oss ingår i den första delen ”Budget, betala & försäkra”.

Nationellt nätverk

Gilla din ekonomi är skapad av nationella nätverket för finansiell folkbildning. I nätverket ingår vi tillsammans med många andra myndigheter, organisationer och företag.

Läs mer på webbplatsen Gilla din ekonomi:
Gilla din ekonomi – Kunskap i privatekonomi

Konsumentverkets kurser och webbinarier

På Konsumentverkets webbplats finns kurser, tips och verktyg som kan hjälpa dig att stödja människor med ekonomiska problem.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats:

Samverka kring skuldproblem