Gilla din ekonomi

Nätverket Gilla Din Ekonomi genomför utbildningar för till exempel yrkespersoner som i sitt dagliga arbete möter personer i ekonomisk utsatthet och för olika seniorförbund. Syftet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska informera andra, så att kunskaperna sprids.

Digital e-utbildning om privatekonomi

Den digitala e-utbildningen Trygga din ekonomi ger dig baskunskaper inom flera ekonomiska områden. Utbildningen är uppdelad i fyra delar:

  • Budget, betala & försäkra
  • Spara & låna
  • Pension
  • Familjejuridik

Utbildningen är framtagen av Finansinspektionen tillsammans med föreläsare från nätverket. Information från oss ingår i den första delen ”Budget, betala & försäkra”.

Gilla din ekonomi – Kunskap i privatekonomi

Om nätverket

Nätverket Gilla Din Ekonomi är ett rikstäckande nätverk för utbildningsinsatser inom privatekonomi. I nätverket ingår vi tillsammans med flera andra myndigheter, organisationer och företag. Nätverket samordnas av Finansinspektionen.