Återkalla din ansökan

Du som ansöker om vår hjälp med att fastställa ett krav och få ett fastställt krav genomfört, kan dra tillbaka (återkalla) din ansökan.

Ansökan om att fastställa krav

Om du har skickat in din ansökan om att få ett krav fastställt (betalningsföreläggande eller handräckning), kan du återkalla ansökan innan vi har fattat ett beslut.

Du kan återkalla din ansökan

 • via e-tjänsten Förelägganden
 • per post
 • via mejl.

Återkalla via e-tjänst

Du kan använda e-tjänsten för att återkalla ansökan om

 • du är ensam sökande och kravet är riktat mot endast en person eller ett företag
 • återkallelsen avser ansökan i sin helhet.

E-tjänsten är tillgänglig för dig som är

 • privatperson
 • vd för ett företag
 • företrädare med ensam firmateckningsrätt.

Återkalla per post eller via mejl

Om du återkallar per post eller via mejl ska du ange

 • det målnummer som ansökan har fått hos oss
 • namn och person-/organisations­nummer på dig eller ditt företag och på den som ansökan riktas mot.

Du hittar kontaktuppgifter på vår webbplats.

Skicka brev eller ansökan: Övriga handlingar

Om du är ombud

Du som är ombud för en sökande

 • kan inte använda e-tjänsten för att återkalla en ansökan
 • får ett avskrivningsbeslut om sökande väljer att själv återkalla en ansökan.

Ansökan om genomförande

Om du har ansökt om vår hjälp med att exempelvis driva in en skuld (verkställighet) skickar du återkallelsen

 • per post till ett av våra kontor – vilket kontor avgörs av var i landet den som ska betala eller göra något (gäldenären) bor
 • via mejl.

I din återkallelse ska du fylla i

 • det ärendenummer som målet har fått hos oss
 • personnummer eller organisations­nummer på dig och den som ansökan riktas mot (parter).

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala eller göra något (gäldenären) och klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Betala trots återkallelse

Även om du återkallar din ansökan om betalningsföreläggande ska du betala avgiften.

Du kan även få betala avgiften som gäller verkställighet, om den inte redan är betald av den som har skulden. Du kan också få en faktura för kostnader som uppstått i ärendet.

Du hittar mer information om avgifter och kostnader på vår webbplats.

Avgifter och kostnader