Utbetalning skuldsanering

Om du krav på någon som har skuldsanering får du betalt per skuld och en gång per år. Av betalningsplanen framgår när pengarna betalas ut.

Du får betalt en gång per år och skuld

Om du har krav på flera personer kan du få den årliga utbetalningen vid olika tillfällen. Orsaken är att de som har skuldsanering har fått den beviljad vid olika tidpunkter på året. Vi gör utbetalningar en gång i månaden under hela året.

Utbetalningsdatum

Betaltjänsten för skuldsanering har följande utbetalningsdatum:

2024

 • 26 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 26 april
 • 28 maj
 • 27 juni
 • 26 juli
 • 27 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 25 november
 • 23 december

Datum kan ändras

Observera att datumen för utbetalningarna kan ändras. Vid oplanerade förseningar informerar vi om detta.

Utlandsbetalning och betalning via avi

För utlandsbetalningar och för betalningar med avi tar utbetalningen ett par bankdagar extra.

Exempel på hur en utbetalning kan se ut

Vid utbetalning till bankgiro, plusgiro eller utbetalningskort får du information om utbetalningen – personnummer, belopp, ränta och skuld-id.

"KFMSKU ÅÅMM-ÅÅMM PNR: ÅÅÅÅMMDD-XXXX Skuld ID:XXXXXXX Er utbetalning inkl. ränta:XXXXXXX kr Er ränta:XX kr Utdelning:XX% av förväntad utbetalning Totalt utbetalt:XXXXXXXX kr" (max 255 tecken)

 • ”KFMSKU” visar vad betalningen gäller.
 • ÅÅMM-ÅÅMM är perioden utbetalningen gäller. Du kan koppla utbetalningen till den som är skuldsatt och till rätt betalningsplan.
 • PNR: ­ÅÅÅÅMMDD-XXXX är personnumret till den som har skuldsanering.
 • Skuld ID: XXXXXXX enligt betalningsplanen.
 • Er utbetalning inklusive ränta: XXXXXXX kr är det belopp som betalas ut.
 • Er ränta: XX kr är periodens ränta som lagts till din utbetalning.
 • Utdelning: XX % är utbetalningen exklusive ränta i förhållande till förväntad utbetalning till dig.
 • Totalt utbetalt: XXXXXXXX kr är periodens totala utbetalning till samtliga borgenärer inklusive ränta.

Exempel: KFMSKU 1810-1904 PNR:­ ­19800101-1234 Skuld ID:12345 Er utbetalning inkl. ränta:2004 kr Er ränta:4 kr Utdelning:50% av förväntad utbetalning Totalt utbetalt:5010 kr

När vi gör en direktinsättning till ett bankkonto är antalet tecken begränsat (max 11 tecken). Om vi använder för många tecken kommer meddelandet till betalningsmottagaren endast att bestå av personnumret: ÅÅMMDDXXXX.

Anmäl kontonummer

För att du ska få betalt ska du anmäla ditt kontonummer.

Bank-, plus- eller bankontonummer

Du behöver meddela oss det bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer vi ska betala till. Vi kan inte göra utbetalningar till ett bankgirokonto där det är tvingande att fylla i ett OCR-nummer.

Ändra kontonummer

Om du vill ändra ditt kontonummer ska du meddela oss skriftligen.

Använd vår blankett

Du kan använda vår blankett "Anmälan om nya uppgifter – Betalningsmottagare vid skuldsanering (KFM 9139)". Du hittar mer information på webbplatsen.

Ändra dina betalningsuppgifter

Så här fungerar det för den som har skuldsanering

Den som har skuldsanering betalar varje månad enligt sin betalningsplan, förutom de två betalningsfria månaderna – juni och december.

Har personen fått skuldsanering för företagare betalar hen i normala fall in till oss en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Betalning sker till vår betaltjänst.

Pengarna finns på ett räntebärande konto hos oss. Personen får betala en avgift på 500 kronor för betalningstjänsten. Avgiften drar vi av innan du får pengarna från oss.

Om betalning uteblir

Du får information från oss om den som har skulden inte betalar hela beloppet enligt sin betalningsplan. Vi skickar ut meddelanden om utebliven betalning kvartalsvis: i mars, juni, september och december.

Vi skickar även en påminnelse till den som har skulden 14 dagar efter förfallodatum.