اگر بدهی ندارید اما نگران وضعیت اقتصادی هستید – با ما تماس بگیرید

شما بدهی ندارید با این حال نگران وضعیت اقتصادی خود هستید؟ ما میتوانیم از شما حمایت کرده و شما را راهنمایی کنیم.

اداره اجراییات چه میکند؟

خیلی ها هستند که نگران از دست دادن کنترل به روی اقتصاد خود­اند. مااعتقاد داریم که دانش در حفظ تعادل دراقتصاد کار مهمی انجام میدهد.

کار پیشگیرانه ما انتشار اطلاعات و افزایش دانش درباره اقتصاد است.

با چه کسانی همکاری میکنیم؟

ما با اینان همکاری داریم

  • ادارات گوناگون مانند اداره حمایت از مصرف کنندگان Konsumentverket و اداره بازرسی مالی Finansinspektionen
  • با سازمانها و بانکها
  • مدارس و آموزگاران زیرا بتوانینم با کمک هم از شما حمایت کنیم.

اگر پرسشی دارید

اگر نگرانید و پرسشی دارید با بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. ما راهنمایی و حمایت میکنیم، حتی اگر پیش ما بدهی نداشته باشید.

شما همچنین میتوانید با مشاور امور بودجه و بدهی های کمون خود تماس بگیرید.

با کمون خود تماس بگیرید

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning