Fees charged by the Enforcement Authority

We charge fees in order to cover the processing costs of a matter. These fees are set by the government.

Payment injunction/enforcement assistance

If someone owes you money or you want to have someone evicted, for example, we can help you establish the claim if you apply for a payment injunction/enforcement assistance. As applicant you have to pay a fee, but you can reclaim that fee from the person your claim is against.

Execution of a decision or ruling

You can apply to have a decision executed such as a ruling or a verdict that someone is obliged to pay you. That means we will help you coercively carry out what the decision says. In principle the fee should be paid by the person your claim is against, but if they are unable to pay, you as the applicant will have to. If an attachment is carried out later, the fee will be charged to the debtor at that point.

Can an applicant be exempted from paying the basic fee?

There are a few exceptions in which the applicant for execution may be exempt from paying the basic fee. These include damage claims in criminal cases and maintenance allowance claims.

Costs not covered by fees

Sometimes costs can arise that are not covered by the fees. These might be costs that arise in a sale, for example. If they cannot be charged to the debtor, you as applicant may be liable for them. Call our customer service if you would like further information about such costs.

Some of fees of the Authority of Enforcement

Tabel caption: Fees of the Authority of Enforcement

Fees

Application

Amount

Payment injuction and ordinary enforcement assistance

Payment injuction

300 SEK


Ordinary enforcement assistance

300 SEK


Special enforcement assistance

300 SEK


European payment injunction

300 SEK

Execution

Execution

600 SEK

Unauthorized residence

Execution

300 SEK for every identified person, a maximum of 3 000 SEK

Sammanfattning på svenska

Avgifter hos Kronofogden

Vi tar ut avgifter för att täcka kostnaderna för ett ärende. Det är regeringen som beslutar om storleken på avgifterna.

Betalningsföreläggande/handräckning

Om någon är skyldig dig pengar eller om du till exempel vill få någon vräkt (avhyst) kan du få hjälp av oss att fastställa kravet genom att ansöka om betalningsföreläggande/handräckning. Som sökande får du betala en avgift. Du kan i din tur kräva avgiften av den du riktar kravet mot.

Genomförande av ett beslut eller dom

Om du har ett beslut på att någon är skyldig att betala, till exempel en dom eller ett utslag, kan du ansöka om att beslutet genomförs, det vill säga verkställs. Det innebär att du får hjälp att tvångsvis genomföra det som beslutats. Avgiften ska i första hand betalas av den du har kravet mot, men om den personen inte kan betala så måste du som sökande göra det. Om utmätning sker senare tas avgiften ut vid det tillfället.

Kan den som söker slippa att betala grundavgift?

Det finns några undantag där den som ansöker om verkställighet slipper betala grundavgiften. Det handlar om krav på skadestånd i brottmål eller underhållsbidrag.

Om du inte har sådana krav, men ändå tycker att du inte ska betala grundavgiften kan du ansöka om grundavgiftsbefrielse. Du ska i så fall kontakta vårt rättelseteam i Visby: Kronofogden, Box 1074, 621 21 Visby.

Övriga kostnader som inte täcks av avgifterna

Ibland kan det uppstå kostnader som inte täcks av avgifterna. Det kan exempelvis vara kostnader som uppkommer vid en försäljning. Om kostnaderna inte kan tas ut av den som är skuldsatt kan du som sökande bli ansvarig för dem. Ring vår kundservice om du vill ha mer information om sådana kostnader.

Om ditt ärende går vidare till domstol kan kostnader tillkomma. På Sveriges domstolars webbsajt kan du se vilka avgifter som domstolarna tar ut.

Sammanställning av avgifter hos Kronofogden

Tabel caption: Avgifter hos Kronofogden

Avgift för

Ansökan

Belopp

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande

300 kronor


Vanlig handräckning

300 kronor


Särskild handräckning

300 kronor


Europeiskt betalningsföreläggande

300 kronor

Utmätning och liknande åtgärder

Verkställighet

600 kronor

Avlägsnande av otillåten bosättning

Verkställighet

300 kronor för varje identifierad person, maximalt 3 000 kronor