Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Beslut att du eller företaget ska betala eller göra något (utslag)

Har du eller ditt företag fått ett krav (föreläggande) om att betala eller göra något? Om du varken betalar, gör det som står i kravet eller invänder, beslutar vi att du är skyldig att betala eller göra det. Beslutet (utslaget) kan jämföras med en dom. 

Följ dina ärenden

Du kan följa dina eller företagets förelägganden och se beslut (utslag) på Mina Sidor.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du har en skuld hos oss? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Du har en skuld – så funkar det

Du eller företaget har flera alternativ

Du kan agera på olika sätt när vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet kallas även för utslag.

Betala eller gör det som står i beslutet

Du eller företaget ska betala direkt, alternativt göra det som står i beslutet.

Så här gör du

 • Kontakta den som har ett krav mot dig (sökanden).
 • Fråga till exempel hur mycket du ska betala och till vilket konto. Ofta har den som vill få betalt (sökanden) begärt ränta som är beslutad. Då växer skulden tills den är betald.
 • Betala direkt till sökanden eller hens ombud.

Om du inte kan betala eller göra det som står i kravet

Du kan kontakta sökanden eller ombudet, om du inte kan betala eller göra det som står i kravet. Fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning.

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Du kan ansöka om att domstolen ändrar beslutet. Hur du gör beror på om kravet handlar om att du

 • ska betala eller göra något, exempelvis lämna tillbaka egendom (vanlig handräckning) – du ansöker om återvinning
 • har gjort något olovligt, exempelvis bosatt dig på någons mark (särskild handräckning) – du överklagar.

Här kan du läsa mer om att ansöka om återvinning och överklaga:

Du ansöker om återvinning

Ansök om återvinning om du tycker att beslutet är fel. Kravet ska gälla betalning eller att du ska göra något (vanlig handräckning).

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att beslutet genomförs (verkställs). Det kallas för att ansöka om inhibition. Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).

Underteckna ansökan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Du överklagar

Överklaga beslutet till domstolen om du tycker att beslutet är fel. Kravet ska gälla särskild handräckning (att du till exempel stängt av en väg utan lov).

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa att beslutet genomförs (verkställs). Det kallas för att ansöka om inhibition. Om domstolen säger ja gör vi inget förrän den avgjort målet.

Gör så här

Du ansöker genom att skicka ett mejl eller brev till oss inom tre veckor från dagen för beslutet. Skriv

 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter
 • att du vill ansöka om överklagan och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel och på vilket sätt du vill ändra det
 • varför genomförandet av beslutet tillfälligt ska stoppas (gäller om du ansökt om inhibition).

Underteckna överklagan själv eller genom ombud.

Vi skickar din ansökan till domstolen. Domstolen tar inte ut en avgift.

Även sökanden kan överklaga om hen anser att beslutet är fel. Överklagan ska ske inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Vad kan hända om du inte betalar?

Du får brevet "Skuld att betala" om sökanden ansöker om vår hjälp med att driva in skulden. Då ska du i stället betala till oss. I brevet står ett sista betalningsdatum.

Betala en skuld

Betalar du inte skulden utreder vi om vi kan utmäta dina tillgångar. Det innebär att vi kan ta hand om din egendom och sälja den för att betala din skuld.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om att betala eller göra något. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Frågor och svar