Du har en skuld – så funkar det

Här får du steg för steg veta hur det fungerar när du har en skuld och den du är skyldig pengar vill ha betalt.

Du får en översiktlig bild av vad som händer när du gör olika val. Du kan även gå tillbaka och göra nya val. I slutet finns länkar till innehåll där du också får veta hur du kan agera, till exempel Mina sidor.

Ikon - brev

Du har fått brevet Skuld att betala

Har du fått brevet har du en obetald skuld till en privatperson, myndighet eller företag. Den som vill ha betalt (sökanden) vill få vår hjälp med att driva in en skuld (verkställighet).

Ikon - nedvänd hand som släpper mynt

Du betalar

I brevet står sista dagen du ska betala. Du kan betala genom att swisha via Mina sidor. Du kan också betala via bankgiro från en svensk bank, från en bank i utlandet eller på något av våra kontor.

Vi avslutar ditt mål

När du har betalat hela din skuld, avslutar vi ditt mål.

Du kan inte betala

Kan du inte betala hela din skuld eller bara en del av den, utreder vi din ekonomi. Vi vill se om vi kan utmäta en del av din lön eller egendom (verkställa beslutet).

Du behöver lämna information om dina inkomster och utgifter på Mina sidor, via blankett, telefon eller mejl. Det är viktigt för att du ska få rätt beslut.

Du kan kontakta sökanden

Fråga om ni kan komma överens om en lösning. Gör ni inte det driver vi in skulden.

Du har lön vi kan utmäta__

Löneutmätning är vanligast. Då betalar din arbetsgivare in en del av din lön till oss varje månad. Du får alltid behålla ett belopp (förbehållsbelopp) som ska täcka dina levnadskostnader. Vi utmäter din lön så länge skulden finns kvar och du har inkomster.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Tycker du beslutet om utmätning är fel?

Kontrollera först att du har lämnat korrekta uppgifter om dina inkomster och utgifter. Ta sedan kontakt med oss så förklarar vi varför vi fattat beslutet. Du kan begära att vi ändrar det, till exempel om din boendekostnad blir högre. Om vi inte kan ändra beslutet så kan du överklaga det.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Du har inte lön eller annan egendom vi kan utmäta__

Skulden är kvar hos oss tills du har betalat eller tills sökanden drar tillbaka sin ansökan. Du och de som vill ha betalt får en rapport som visar att du inte kan betala dina skulder.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.

Du har annan egendom vi kan utmäta__

Vi kan till exempel utmäta pengar på banken eller din bil. Bilen säljer vi för att betala skulden.

På webbplatsen får du råd om hur du får balans i din ekonomi. Har du skulder som du inte på något sätt kan betala under många år, kan du även ansöka om skuldsanering.

Tycker du beslutet om utmätning är fel?

Ta kontakt med oss. Du får en förklaring till varför vi fattat beslutet. Du kan begära att vi ändrar beslutet (rättelse). Om vi inte kan ändra beslutet så kan du överklaga det.

Vi avslutar ditt mål

Ditt mål avslutas hos oss när du har betalat din skuld eller om sökanden drar tillbaka sin ansökan.