Betala skadestånd

Har du blivit dömd att betala skadestånd i ett brottmål, är du skyldig att göra det omgående, även om domen överklagas.

Ta reda på hur du gör

Du får ingen räkning eller inbetalnings­kort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala. Betalar du inte riskerar du att skulden lämnas till oss.

Betala direkt till brottsoffret

Har du betalat direkt till brottsoffret, men ändå fått ett krav från oss? I så fall ska du skriva till oss och skicka med ett bevis på att du har betalat skulden. Det kan exempelvis vara ett kontoutdrag som tydligt visar att brottsoffret redan har fått betalt från dig.

Om du inte betalar

Domstolen skickar domen till oss om ingen överklagar inom tre veckor. Därefter kan domen inte längre överklagas, den har vunnit laga kraft.

Sveriges domstolar

Vi frågar den som har rätt till skadeståndet om hen vill ha hjälp att driva in skulden. Om brottsoffret vill ha hjälp får du hem ett krav om att betala skadeståndet. I brevet står det hur du gör för att betala.

Vi undersöker om du kan betala

Betalar du inte skadeståndet, undersöker vi om du har några tillgångar. Vi kan utmäta dina ägodelar och sälja dem för att betala din skuld. Du kan också få betala skadeståndet via din lön (löneutmätning). Mer information om utmätning finns på webbplatsen.

Utmäta lön eller egendom

Tvingas brottsoffret ta hjälp av oss, får du betala en grundavgift, som enligt lag ska läggas till skulden när den registreras hos oss. Det kan också leda till att du får en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretag.

Du har inget vi kan utmäta

Om du inte kan betala, kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Hen har också möjlighet att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Då blir du i stället skyldig dem pengar. Du slipper alltså inte betala skadeståndet.

Brottsoffermyndigheten

Mer om skadestånd

Flera är skyldiga att betala skadeståndet

Om ni är flera som tillsammans ska betala skadeståndet, har brottsoffret rätt att vända sig till vem som helst av er för att få ut sina pengar. Det beror på att ni har ett gemensamt (solidariskt) betalningsansvar. Om du tvingas betala hela eller en större del av skadeståndet jämfört med de övriga, kan du kräva dem på deras del av skadeståndet. Kontakta i så fall oss för mer information.

Förälder till ett barn som ska betala

Har du vårdnaden om ett barn som är under 18 år, kan du bli skyldig att betala ett skadestånd som ditt barn har dömts att betala. Det finns ett maxbelopp för ditt betalningsansvar: en femtedel av prisbasbeloppet som gällde det år då skadan skedde.

Läs mer om prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

SCB: Prisbasbelopp

För dig som är under 18 år eller förälder

Har du eller ditt barn blivit dömd att betala ett skadestånd? Du kan läsa mer om barn och skulder på vår webbplats.

Barn kan få skulder

Om domen ändras efter överklagande

Om domstolen beslutar att du ska betala mindre eller inget alls, lämnar vi tillbaka tillgångarna eller det belopp vi har sålt tillgångarna för om värdet är större än det du nu ska betala.

Om du har betalat direkt till brottsoffret, och hen inte betalar tillbaka frivilligt, kan du begära att vi hjälper dig att få tillbaka pengarna. Kontakta oss för mer information.

Du vill få betalt

Läs även vår broschyr

Du kan läsa mer om hur du betalar skadestånd i ett brottmål i vår broschyr.

Snabbfakta – Att betala skadestånd i brottmål Pdf, 393 kB.

Frågor och svar