Jag har ett lån tillsammans med en som sökt skuldsanering – hur påverkar det mig?

Ni är ansvariga för varandras skulder, det vill säga gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga, om det inte står något annat i lånevillkoren. Det innebär att den ni har lånat pengar av (borgenären) kan kräva dig på hela lånet.

Förslag och beslut om din skuldsanering