Jag ska deklarera – hur mycket har jag betalat i ränta?

Vänd dig direkt till den du är skyldig pengar för att få korrekt information om hur mycket ränta du ska betala.

Du kan ha rätt till avdrag för skulder till företag och privatpersoner, men inte för skulder till staten. Storleken på avdrag beror på hur stor del av dina betalningar som gått till ränta respektive kapital.