Jobba som jurist

Många av våra medarbetare och chefer har en juridisk utbildning. Nyutexaminerade såväl som tingsmeriterade och erfarna jurister arbetar i olika delar av vår verksamhet.

Kronofogden svarar

Vi får många frågor om hur det är att arbeta som jurist på Kronofogden. I de här filmerna svarar några av oss på dessa frågor.

Här hittar du exempel på roller för jurister hos oss

Beredningsjurist

Den här rollen är en vanlig väg in till oss och finns inom flera av våra verksamhetsområden. Beredningsjuristerna jobbar främst med beredningsarbete och enklare beslutsfattande.

Skuldsanering

På skuldsaneringen har många av handläggarna juridisk utbildning. De utreder och beslutar om kraven för skuldsanering uppfylls. Det finns även en specifik juristroll vars uppdrag är att stödja och utbilda om rättspraxis och rättsutveckling.

Summarisk process

Jurister inom summarisk process arbetar med ett förenklat rättegångsförfarande där vi fattar beslut i olika ärenden i stället för en domstol. De lagar vi använder frekvent är lagen om betalningsföreläggande och delgivningslagen. Vanliga rättsområden är fastighets- och hyresrätt, avtalsrätt, konsumenträtt och processrätt.

Juristenheten

Juristerna arbetar med att bereda inkommande handlingar, fatta beslut om invändning om verkställighet, upprätta yttranden till domstolar vid överklagande av utmätningar och dessutom gör de rättsutredningar. Målen har samma bredd som i allmän domstol, vilket kräver att de snabbt kan sätta sig in i olika rättsområden.

På juristenheten finns även kronofogdar som arbetar med att göra rättsliga utredningar, skriva yttranden och delta vid försäljning av egendom. De är ett juridiskt stöd och ansvarar för att vi har rättslig kvalitet i vår myndighetsutövning. Kronofogdar är tingsmeriterade jurister som har gått en intern utbildning.

Konkurstillsyn

På konkurstillsyn arbetar jurister med intresse för affärsjuridik. De övervakar att konkursförvaltningen sker korrekt och enligt gällande lag. Juristerna har ett nära samarbete med konkursförvaltarna och processar i domstol i ärenden som gäller lönegaranti. De tillfrågas även innan tingsrätterna utser konkursförvaltare.

Rättsavdelningen

Verksjuristerna på rättsavdelningen arbetar med regelförändringar och vår rättsliga utveckling och styrning. De ger juridiskt kvalificerat stöd till myndighetens ledning. I arbetet ingår även att delta som juridisk expert i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper. Arbetet innebär en unik blandning av komplexa offentlig- och civilrättsliga frågeställningar som rör allt mellan överskuldsättning till organiserad brottslighet.

Notarie

En så kallad pakettjänstgöring inleds med en notarietjänstgöring på sex månader på en myndighet, såsom Kronofogden. Den fortsätter med att juristen arbetar som notarie vid en domstol i arton månader.

Krav på utbildning

Alla arbeten för jurister hos oss kräver en akademisk examen. För att veta exakt vilka krav som ställs är det bäst att läsa i respektive rekryteringsannons. För att bli antagen som kronofogdeaspirant krävs tingsmeritering. För övriga juristroller krävs en jur.kand. och ofta ytterligare erfarenhet.