e-mål

mål om skulder eller skyldighet att göra något till i första hand privatpersoner och företag

Förkortning av enskilda mål

private claims

cases regarding debts or obligation to do something primarily directed at individuals and companies