e-mål

förkortning av enskilda mål

E-cases

abbreviation referring to "private claims"