Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

delgivningskvitto

bekräftelse som signeras för att visa att en person har tagit emot en handling, till exempel ett krav eller beslut

Synonym: mottagningsbevis

acknowledgement of‏‏‎ ‎receipt

confirmation signed to show that a person has received a document, such as a claim or decision