borgenär

person som ska ha betalt

Exempel på borgenär är någon som lånat ut pengar.

Synonym: fordringsägare

creditor

person to be paid

An example of a creditor is someone who has lent money.