Onko sinulla oikeus saada maksu – käänny puoleemme

Onko joku sinulle velkaa, jota hän ei maksa? Jos sinulla on oikeus saada maksu, voi saada tukea Kruununvoudilta.

Koska voit saada tukea?

Jos olet antanut rahaa lainaksi, eikä velallinen maksa velkaansa, voit saada tukea meiltä. Voit kääntyä puoleemme esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • joku ei maksa laskuaan tai,
 • huoneesi tai huoneistosi vuokralainen ei maksa vuokraansa.

Kuka voi saada meiltä apua?

Kaikki, joilla on oikeus saada maksu, voivat kääntyä puoleemme.

 • valtio,
 • kunnat,
 • yritykset ja
 • yksityishenkilöt.

Mitä me teemme?

Voimme auttaa sinua saamaan päätöksen siitä, että velallinen on velvollinen maksamaan velan sinulle.

Jos sinulla on jo sellainen päätös, voit hakea, että me teemme ulosmittauksen velallisen palkasta tai muusta omaisuudesta. Kutsumme tätä toimeenpanoksi. Tällöin työnantaja pidättää raha velallisen palkasta tai me voimme myydä tämän omaisuutta. Rahat käytetään velan maksuun.

Sammanfattning på svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.