Ellet maksa velkaa, voit saada maksuhäiriömerkinnän

Jos sinulla on velka, jota et maksa, voit saada maksuhäiriömerkinnän. Luottotietoyritykset huolehtivat maksuhäiriömerkinnöistä. Niiden puoleen tulee kääntyä myös silloin, kun haluat tietää, mikä on aiheuttanut tietyn maksuhäiriömerkinnän.

Miksi voit saada maksuhäiriömerkinnän?

Kun sinulla on velka, jota et maksa, velkoja voi pyytää apua Kruununvoutiviranomaiselta. Ajan mittaan velkasi rekisteröidään rekisteriimme. Tuolloin luottotietoyritykset voivat noutaa nämä tiedot meiltä, mikä tarkoittaa, että olet saanut maksuhäiriömerkinnän.

Jos kyseessä on yksityishenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja, emme luovuta tietoja hänen veloistaan yleisessä jutussa, toisin sanoen tietoja maksamattomista veroista, sakoista tai elatustuesta ennen maksuajan (erääntymisajan) umpeutumista ja velan ollessa edelleen maksamaton. Tämä tarkoittaa, että yksityishenkilöllä on kaksi viikkoa aikaa maksaa ennen kuin esimerkiksi verovelasta saa maksuhäiriömerkinnän.

Mistä tiedät saaneesi merkinnän?

Voit helposti saada tiedon mahdollisesta merkinnästä kääntymällä luottotietoyritysten puoleen.

Me emme voi vastata maksuhäiriömerkintää koskeviin kysymyksiisi. Tämä johtuu siitä, että maksuhäiriömerkintöjä saattaa tulla tapahtumista, joiden kanssa Kruununvoudilla ei ole mitään tekemistä.

Kuka poistaa merkinnän?

Luottotietoyritykset poistavat merkintäsi.

Yksityisyydensuojaviranomainen

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.