Ei velkoja, mutta huolestunut taloudesta – ota yhteyttä

Entä jos sinulla ei ole velkoja, mutta olet huolestunut taloudestasi? Annamme tukea ja ohjausta.

Mitä Kruununvouti tekee?

Monilla on huoli taloutensa hallinnan menettämisestä. Uskomme, että tieto on tärkeää, jotta pystyy pitämään taloutensa tasapainossa.

Ehkäisevässä työssä levitämme informaatiota ja lisäämme yksityistalouteen liittyvää osaamista.

Kenen kanssa teemme yhteistyötä?

Teemme yhteistyötä

  • useiden muiden viranomaisten, kuten esimerkiksi Kuluttajaviraston ja Finanssitarkastuslaitoksen kanssa.
  • muiden organisaatioiden ja pankkien kanssa,
  • koulujen ja opettajien kanssa tukeaksemme yhdessä sinua.

Onko sinulla kysymyksiä?

Jos olet huolestunut ja sinulla on kysymyksiä – käänny asiakaspalvelumme puoleen. Annamme tukea ja ohjausta, vaikka sinulla ei ole meillä velkaa.
Voit myös kääntyä kunnan budjetti- ja velkaneuvojan puoleen.

Ota yhteyttä kuntaasi

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning