Sinun velkaa saattaa suojata sekretessi

Sie saatat saaja sekretessin velale joka oon meilä. Se saattaa kansa jällata muita asioita meilä, esimerkiksi poiskyöräystä (ulospotkasemista). Silloin tieto ei ennää ole julkinen. Se merkittee ette met emmä anna ulos tietoa.

Kunkas sie tehet ette saaja sekretessin?

Sie et saata hakea sekretessiä. Velka tullee automaattisesti sekretessimerkatuksi meilä jos vissit vaatimukset oon täytetty. Jos velka sekretessimerkathaan niin tieto velasta otethaan pois kretittitietoyritykseltä.

Mikkäs vaatimukset pitävät olla täytetty?

Se oon vain velat jokka oon olheet sisäleperimisellä Kruunufoutin tykönä jokka saattavat saaja sekretessin. 1 joulukuusta 2018 lähtien säänöt sekretessistä oon muutettu.

Seuraavat etelytykset pitävät olla täytetty ennen ko tietoja velasta suojaa sekretessi:

 • Sulla ei ole velkaa joka oon rekistreerattu viimisen kahen vuen aikana.
 • Sie olet maksanu velkasumman, räntty matkhaanräknätty, maholisen viipymismakson ja perusmakson, elikkä ette se joka halvaa saaja makson oon ottanu asian takashiin.
 • Sulla ei ole uutta velkaa tulevinna kahtena vuotena jälkhiin ko velka oon saanu sekretessin. Sekretessisäänöt jällaavat kansa vaikka tullee muita velkoja seuraavinna kahtena vuotena.

Jos sie olet maksanu velan joka koskee esimerkiksi maksamattomia veroja, elatustukea elikkä sakkoja (ylheisiä velkoja) aviaikana niin tiot siittä velasta tulevat aina saahmaan sekretessin. Tämä jällaa vain fyysisiä henkilöitä, niin sanottuja privattihenkilöitä jokka ei ole elinkeinoyrittäjät, ja vain veloile valtihoon, kunthaan elikkä maakärähjään jokka oon rekistreerattu Kruunufoutissa jälkhiin 1 joulukuuta 2018.

Sekretessisäänöt jällaavat kansa vaikka tullee muita velkoja seuraavinna kahtena vuotena. Jos sie olet maksanu sinun velan aviaijan jälkhiin ja saat uuen velan se entinen velka puottaa sekretessisuojan vasta silloin jos sie et maksa uutta velkaa aviaikana.

Tiot jokka ei koskhaan saata saaja sekretessiä

Niitä oon kansa tietoja jokka oon olheen Kruunufoutin tykönä jokka ei saata saaja sekretessiä. Se jällaa velkoja privattihenkilöile ja yrityksille. Net velat varmistethaan meilä päätöksen kautta, niin sanottu päätös. Päätös ei saata koskhaan tulla sekretessin alaseksi.

Meän päätökset, esimerkiksi raportti meän tutkinosta sinun varoista elikkä päätös ulosmittauksesta, ei saata netkhään saaja sekretessiä. Semmosia päätöksiä sie saatat välttää jos sie joutusasti maksat velan ette met emmä tartte tehhä uutta tutkimusta.

Mitäs tapahtuu jos sie et nouata vaatimuksia?

Jos sie et nouata vaatimuksia sinun velka oon julkinen ylheisölle.

Lissää informasuunia ja listan kretittitietoyrityksistä sie löyvät Integriteettisuojaviranomhainen webbipaikalta.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.