Meistä

Kruunufouti oon valtiolinen viranomhainen joka tekkee töitä veloitten kansa. Met olema suunile 2 300 työläistä ja met olema 32 paikassa maassa.

Kukkas met olema?

Kruunufoutila oon suunile 2 300 henkilöä töissä useassa eri rollissa. Meän työläiset oon esimerkiksi:

 • jyristiä,
 • asiakaspalvelutyöläisiä,
 • analyyttikkeriä,
 • systeemikehittäjiä,
 • komynikatööriä ja
 • ekonoomia

Missäs met olema

Meilä oon kontturia 32 paikassa Ruottissa, Malmööstä etelässä Haaparannale pohjosessa. Pääkontturi oon Sundbybergissä.

Korkein johtaja

Viranomhaista johtaa riikinkruunufouti Cecilia Hegethorn Mogensen.

Meän pytjetti

Meilä oon vajavan 2 miljaartin kruunun pytjetti. Verorahat rahottavat toimintaa.

Sammanfattning på svenska

Om oss på Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi är omkring 2 300 medarbetare och vi finns på 32 orter i landet.

Vilka är vi?

På Kronofogden arbetar knappt 2 300 personer i flera olika roller. Våra medarbetare är exempelvis:

 • jurister,
 • systemutvecklare,
 • kronoinspektörer,
 • kundservicemedarbetare,
 • analytiker,
 • kommunikatörer och
 • ekonomer.

Var finns vi?

Vi har kontor på 32 orter i Sverige, från Malmö i söder till Haparanda i norr. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vem leder myndigheten?

Myndigheten leds av tillförordnade rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen.

Hur mycket är budgeten på?

Vi har en budget på knappt två miljarder kronor. Verksamheten finansieras av både skattemedel och avgifter.