Ei velkoja, mutta huolestunnu ekonomiistä – ota yhtheyttä

Jos sulla ei ole velkoja, mutta olet kuitenki huolestunnu sinun ekonomiista? Met annama tukea ja ohjausta.

Mitäs Kruuunufouti tekkee?

Monet oon kiusoissa ette net menettävät kontrollin heän ekonomiista. Met uskoma ette tieto oon tärkeätä ette pysyttää palansin ekonomiissa. Meän ehkäsevä työ oon ette levittää informasuunia ja lisätä tietoa privattiekonomiista.

Kenenkäs kansa met tehemä yhtheistyötä?

Met tehemä yhtheistyötä

  • useaman muun viranomhaisen kansa, esimerkiksi Konsymenttiviraston ja Finansi-inspeksuunin kansa,
  • muitten organisasuunitten ja pankoitten kansa,
  • kouluitten ja opettajoitten kansa ette yhessä tukea sinua.

Onkos sulla kysymyksiä?

Jos sie olet kiusoissa ja sulla oon kysymyksiä – ota yhtheyttä meän asiakaspalvelun kansa. Met annama tukea ja ohjausta, vaikka sulla ei ole velkaa meilä.

Sie saatat kansa ottaa yhtheyttä sinun kunnan pytjetti- ja velkaneuvonantajan kansa.

Ota yhtheyttä sinun kunnan kansa

Sammanfattning på svenska

Inga skulder, men orolig för ekonomin – hör av dig

Saknar du skulder, men är ändå orolig för din ekonomi? Vi ger stöd och vägledning.

Vad gör Kronofogden?

Det är många som är oroliga för att tappa kontrollen över sin ekonomi. Vi tror att kunskap är viktigt för att behålla balansen i ekonomin.

Vårt förebyggande arbete handlar om att sprida information och öka kunskapen om privatekonomi.

Vilka samarbetar vi med?

Vi samarbetar med

  • flera andra myndigheter, exempelvis Konsumentverket och
    Finansinspektionen,
  • med andra organisationer och banker,
  • skolor och lärare för att tillsammans stödja dig.

Har du frågor?

Om du är orolig och har frågor – ta kontakt med vår kundservice. Vi ger stöd och vägledning, även om du inte har en skuld hos oss.

Du kan också kontakta din kommuns budget- och skuldrådgivare.

Hallå konsument – Kommunal budget- och skuldrådgivning