Från och med 17.00 fredagen den 24 september till och med 09.00 måndagen den 27 september, pågår underhåll av våra system. Det innebär att du inte kan använda Mina sidor eller våra e-tjänster under tiden för underhållet. Det kan även förekomma störningar och förseningar i våra filtjänster mellan fredag den 24 september 17.00 till lördag den 25 september 07.00.

Stäng

Davvisámegiella (nordsamiska)

Don geas leat vealggit dehe háliidat oažžut mávssu sáhtát oažžut doarjaga mis

Bures boahtin Ruvnnafáldái. Mii leat eiseváldi mii bargá velggiiguin. Jus dus lea vealggit maid it bastte máksit dehe háliidat oažžut veahki mávssu oažžumii? Dalle leat boahtán njuolga báikái.

Mii eat bealuš geange. Dat mearkkaša ahte mii doarjut du geas leat vealggit ja galggat máksit ja fuolahit ahte dat dáhpáhuvvá vuoiggalaččat. Muhto mii bargat maid vai don geas lea riekti oažžut mávssu, galggat oažžut dan nu jođánit go vejolaš.

Dá oaččut dieđu mot mii sáhtit doarjut du buoremus vuogi mielde, maid galggat jurddahallat go dárbbahat min veahki, maid reive man leat ožžon mearkkaša ja mot válddát aktavuođa minguin.

Sammanfattning på svenska

Du som har skulder eller vill ha betalt kan få stöd av oss

Välkommen till Kronofogden. Vi är en myndighet som arbetar med skulder. Har du skulder du inte kan betala eller vill du ha hjälp med att få betalt? Då har du kommit rätt.

Vi tar ingens parti. Det innebär att vi ger stöd till dig som har skulder och ska betala, och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Men vi arbetar även för att du som har rätt att få betalt, ska få det så fort som möjligt.

Här får du information om hur vi kan stödja dig på bästa sätt, vad du ska tänka på när du behöver vår hjälp, vad breven du har fått betyder och hur du kan kontakta oss.