Korta analyser:
Nr 1, 2022

Skuldsättning bland unga vuxna

Unga kvinnors medianskuld har blivit dubbelt så stor under de senaste tio åren mellan 2011 och 2021. Ökningen beror mest på konsumtionsskulder.

Antalet unga vuxna i åldersgruppen 18–25 år med skulder hos Kronofogden har minskat med cirka 9 200 under de senaste tio åren. Samtidigt har skuldbeloppet för åldersgruppen ökat med 410 miljoner.

1,5 miljarder. Denn sammanlagda skulden bland unga vuxna.
Skuldbeloppet har ökat 25% för unga män och 80% för unga kvinnor sedan 2011.

Andelen unga vuxna med skulder sjunker

Ungefär 2,7 procent av alla unga vuxna som är folkbokförda i Sverige hade minst en obetald skuld hos Kronofogden i slutet av 2021. Det är en minskning med cirka 0,6 procentenheter sedan 2011.

Under samma period ökade den sammanlagda skulden bland unga vuxna från 1,15 miljarder kronor till 1,56 miljarder kronor. Det är bland unga kvinnor skulderna ökat mest, även om unga män står för 73 procent av det totala skuldbeloppet. Det totala skuldbeloppet bland män har ökat med 25 procent på tio år medan det har ökat 80 procent bland kvinnor under samma period.

Ökningen av skuldbeloppet har i första hand skett under de senaste fem åren. Det beror delvis på att unga vuxna i dag skuldsätter sig med större skuldbelopp och med konsumtionsskulder.

Skuldsättning bland unga vuxna

(18–25 år)

Unga kvinnors medianskulder har dubblerats

Mellan 2011 och 2021 har medianskulden bland unga vuxna ökat från 9 500 kronor till 15 200 kronor. Medianskulden bland unga män har ökat med 36 procent, medan den har ökat med 102 procent bland unga kvinnor. Det är en av förklaringarna till varför det totala skuldbeloppet ökat kraftigt under senaste åren. Medianskulder avser skuldsatta personer som är folkbokförda i Sverige. 

Medianskuld för unga vuxna

Medianskuld för unga vuxna 2011 och 2021


2011

2021

Kvinna

7 400

14 900

Man

11 300

15 300

Totalt

9 500

15 200

Enskilda mål driver på utvecklingen

Det är framförallt skulder till privata företag eller privatpersoner (enskilda mål) som ökat. Av alla unga vuxna som hade en skuld i databasen 2021 hade 49 procent minst ett enskilt mål, till exempel skulder för mobilen och internetabonnemang. Det är en ökning med tio procent sedan 2011. I enskilda mål exkluderar vi skulder för skadestånd då dessa skulder inte är konsumtionsrelaterade.

153 %
Så mycket har unga kvinnors enskilda mål ökat med sedan 2011.

Vi ser att skulder till stat och kommun (allmänna mål) har sjunkit från 420 miljoner kronor till 242 miljoner kronor bland unga vuxna under den senaste tioårsperioden. Det beror främst på en minskning av skatteskulder, fordonsrelaterade skulder och obetalda tv-avgifter. Däremot har enskilda mål ökat från 720 miljoner kronor till 1,3 miljarder kronor. Ökningen av enskilda mål tyder på en förändring i dagens konsumtionsmönster. Det syns tydligast bland unga kvinnor. Deras enskilda mål har ökat med 153 procent under de senaste tio åren. Motsvarande siffra är en ökning på 65 procent bland unga män.

Antal skuldsatta och skuldbelopp fördelat per kön, 18–25 år

Konsumtionsskulder är den vanligaste skuldkategorin

Under 2021 kom 127 300 ansökningar in till oss om betalningsföreläggande som gällde unga vuxna. 58 procent var riktade mot unga män och 43 procent mot unga kvinnor.

Fler än hälften av alla inkomna mål mot unga vuxna kommer från 15 sökanden. Sökanden är dels bolag som arbetar med näthandel, telekom, lån- och krediter, och dels Trafikförsäkringsföreningen.

Det finns vissa skillnader mellan unga kvinnor och unga män, vad gäller vilken konsumtion som orsakar skulder. Näthandeln är den vanligaste orsaken till skulder bland unga kvinnor medan telekomskulder är vanligast bland unga män.

Antal inkomna mål (betalningsföreläggande) 2021 (18–25 år)

Antal inkomna mål, betalningsföreläggande, 2021 från de 15 största företagen

15 största sökande

Kvinna

Man

Totalt

Telia Sverige AB

2 552

4 557

7 109

Collector Bank AB

4 062

2 957

7 019

Tele2 Sverige Aktiebolag

2 821

3 942

6 763

Svea Ekonomi AB

2 870

2 597

5 467

Ifa Finance

1 938

2 900

4 838

Trafikförsäkringsföreningen

1 167

3 222

4 389

Alektum Capital

1 985

2 135

4 120

CSN

1 276

2 453

3 729

Sileo Kapital AB

1 694

2 018

3 712

Sergel Finans AB

1 397

2 260

3 657

Arvato Finance

1 483

2 097

3 580

Telenor Sverige Aktiebolag

1 335

2 211

3 546

Qliro AB

1 730

1 215

2 945

Intrum Debt

720

1 328

2 048

Klarna Bank AB

936

851

1 787

Totalt

52 823

74 458

127 281

Det totala skuldbeloppet var 1,2 miljarder kronor år 2021. Unga män står för 780 miljoner kronor av det totala skuldbeloppet medan kvinnor står för 440 miljoner. Näthandel, telekom, lån och högkostnadskrediter är de största skuldkategorierna. De utgör en stor del av det totala skuldbeloppet. Enligt Finansinspektionen inkluderas även telekom i kategorin konsumtionsrelaterade skulder. Utifrån denna definition är konsumtionsrelaterade skulder cirka 75 procent av alla inkomna mål om betalningsföreläggande.

Viktigaste resultaten

  • Färre unga vuxna hamnar hos Kronofogden
  • Skuldbeloppet har ökat kraftigt senaste tio åren
  • Kvinnors skulder ökar mest
  • Skulder till företag och privatpersoner (enskilda mål)
    står för ökningen.

Kontakt

Ring presstjänsten: 010-578 98 10

Författare

Mehmet Üye, analytiker

Davor Vuleta, analytiker

November 2022