Mina förelägganden

Vill du ha koll på vilka krav som någon har mot dig (förelägganden) ska du använda e-tjänsten Mina förelägganden som du hittar på Mina sidor.

När du loggar in med Bank-id eller Freja e-id+ kommer du först till en startsida som ger dig en tydlig överblick över det som är mest aktuellt för dig.

I fältet ”Att göra” kan du se om det finns delgivning du ska svara på eller om du har något ärende du behöver ta ställning till och agera på. Motsvarande information finns också för dig som företräder ett företag.

Mina förelägganden

I tjänsten Mina förelägganden kan du

  • se de krav du har fått (förelägganden)
  • svara att du har tagit emot kravet
  • ta ställning till om du anser kravet är korrekt eller inte – gäller enbart för dig som är
    • privatperson
    • vd
    • företrädare med ensam firmateckningsrätt.

Ingen elektronisk legitimation?

Har du inget Bank-id eller har frågor om Swish – kontakta din bank. Har du inget Freja e-id+, hittar du information här:

Freja

Om du kan betala eller göra det kravet gäller

Har du fått ett krav på att betala eller göra något (ett föreläggande), ska du svara, ta ställning och agera. Är kravet fel ska du meddela oss. Är kravet rätt kan du betala eller göra det som står i kravet. Mer information om hur du gör hittar du här:

Mina förelägganden

Mina skulder

Vill du ha koll på dina eller ditt företags skulder ska du använda e-tjänsten Mina skulder.

Mina skulder