Vi har just nu problem med vår e-post. Ditt mejl kommer in och hanteras som vanligt, men du får mottagningskvittot först när problemet är löst.

Stäng

Konkurstillsyn och lönegaranti

Vår roll är att ha tillsyn över konkurs­förvaltaren (den som sköter konkursen) och hens arbete med lönegaranti. Vi har också tillsyn över lönegaranti i företags­rekonstruktioner. Du kan kontakta oss om du är missnöjd med konkursförvaltaren eller hur lönegarantin sköts.

Vi beslutar även om statlig lönegaranti i så kallade gränsöverskridande konkurser. Du som utfört ditt arbete i Sverige, i ett företaget som har försatts i konkurs i ett annat EU-land eller i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES) kan ansöka om lönegaranti hos oss.