Konkurstillsyn och lönegaranti

Vår roll är att ha tillsyn över konkurs­förvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkursen eller företagsrekonstruktionen) och deras arbete med lönegaranti. Du kan kontakta oss om du är missnöjd med hur konkursförvaltaren eller rekonstruktören sköter lönegarantin.

Vi beslutar även om statlig lönegaranti i så kallade gränsöverskridande konkurser. Du som utfört ditt arbete i Sverige, i ett företaget som har försatts i konkurs i ett annat EU-land eller i ett land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES) kan ansöka om lönegaranti hos oss.