Vad händer om jag inte betalar enligt min betalplan?

Vi skickar en påminnelse till dig om att betala. Varje kvartal skickar vi också ut ett meddelande till dina borgenärer om att du inte har betalat.

Får du en påminnelse bör du betala ikapp så snart du kan.

Om du inte betalar som du ska kan dina borgenärer ansöka om att vi ska avbryta (upphäva) din skuldsanering.