Jag har högre kostnader för jobbresor, kan min skuldsanering omprövas?

Det beror på hur ditt ärende påverkas av de högre kostnaderna. Vi följer Skatteverkets regler för ersättning av resekostnader när vi räknar ut hur mycket du ska betala i din skuldsanering. För resor med egen bil ligger milersättning idag på 25 kronor per mil. Du ska ansöka om omprövning av din skuldsanering om du vill att ditt ärende ska ändras.