Jag behöver hjälp med att ansöka om skuldsanering, vart vänder jag mig

Du kan vända dig till budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Hen kan hjälpa dig med din ekonomiska situation. Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:

Kommunal budget- och skuldrådgivning