Jag har fått en påminnelse – vad ska jag göra?

Du har fått en påminnelse för att du inte har betalat enligt ditt beslut. Du bör betala med detsamma. Har du betalt för sent kan betalningen och påminnelsen ha gått omlott – bortse då från påminnelsen. Har din ekonomi ändrats, kan du ansöka om omprövning.