Vad ska jag göra med mottagningsbeviset (delgivningskvittot)?

Du ska bekräfta att du har tagit emot kravet. Det kan du göra på något av följande sätt:

  1. Logga in på Mina sidor och signera mottagningsbeviset digitalt.
  2. Ring till vår kundservice för att muntligen bekräfta att du har tagit emot brevet.
  3. Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.

Om du inte svarar att du har tagit emot kravet kan vi söka upp dig personligen i ditt hem eller på din arbetsplats. Det gör vi för att säkerställa att du får del av kravet.