Jag har fått ett brev med ett mottagningsbevis (delgivningskvitto) – vad är det?

Du får ett brev (föreläggande) med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du ska betala eller göra något. Vi tar inte ställning till om kravet är rätt eller fel. Du behöver svara att du har tagit emot brevet. Du måste även ta ställning till om kravet är rätt eller fel och sedan agera inom ett visst antal dagar. 

Brevet kan också gälla andra beslut som du måste svara att du har tagit emot.