Hur vet jag om en person har näringsförbud?

Vill du veta om en person har näringsförbud ska du i första hand vända dig till Bolagsverket som för register över näringsförbud och tillfälliga förbud.

Bolagsverket: Näringslivsregistret