Jag har fått näringsförbud – vad innebär det?

Näringsförbud innebär att du omedelbart måste sluta med all näringsverksamhet. Du måste avveckla eventuella uppdrag och du får inte starta en ny verksamhet. Detta gäller också om det är fråga om ett tillfälligt förbud.

Om du har näringsförbud får du inte heller vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i en aktiebolagsstyrelse eller teckna firma i ett bolag. Du får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.