Hur betalar jag ett skadestånd?

  • Du ska betala direkt när du får domen. Om du inte gör det riskerar du att skulden lämnas till oss.
  • Du måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala – du får ingen räkning och inget inbetalningskort.

Betala skadestånd