Någon har ställt ett fordon på min mark – vad kan jag göra?

Du kan vända dig till Polisen, kommunen eller Trafikverket för att få hjälp. I första hand kan de flytta fordon när det gäller trafikfarliga situationer, uppenbara felparkeringar eller skrotbilar.

Du kan ansöka om handräckning hos oss om du vill få bort ett fordon från din mark. Tänk på att du i vissa fall själv får stå för kostnaden.

Du vill få tillbaka eller få bort egendom