Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Vad ska jag göra om jag får ett krav på att betala?

Du ska bekräfta att du har fått brevet. Det kan du göra på något av följande sätt:

  1. Logga in på Mina sidor och signera mottagningsbeviset (delgivningskvittot) digitalt.
  2. Ring till kundservice för att muntligen bekräfta att du har tagit emot brevet.
  3. Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.

Att du meddelar oss att du har fått brevet betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.