Vem ska jag betala när jag har fått ett föreläggande?

Om du anser att kravet är riktigt ska du betala till sökanden eller ombudet. Kom ihåg att du även ska betala ränta och andra kostnader. Kontakta sökanden eller ombudet för att få information om exakt hur mycket du ska betala. Kontrollera även betalningsuppgifterna.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har betalat.

Är kravet rätt – och du kan betala