Jag har skulder hos er och kan betala – hur gör jag?

  1. Betala till bankgiro 5045-­­­­­3158.
  2. Fyll i OCR-nummer. Du hittar det i brevet "Skuld att betala" som du fått från oss.

Om du har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du fylla i just den skuldens OCR-nummer.

Så betalar du/företaget