Anmäl företrädesrätt

Har du varit anställd tidigare på Kronofogden kan du ha företrädesrätt till återanställning.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller av samma anledning att den tidsbegränsade anställningen upphör kan du anmäla anspråk på företräde till återanställning.

Vad är företrädesrätt?

En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • om du varit anställd mer än nio månader i särskild visstidsanställning (SÄVA) de senaste tre åren, är du sökande till ledig särskild visstidsanställning inom hela myndigheten som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • om du varit anställd mer än tolv månader de senaste tre åren är du sökande till ledig tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning inom hela myndigheten som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.
  • du kan begränsa din ansökan att gälla hela myndighetens verksamhetsområde eller bara ett eller flera län.
  • saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla tjänstetillsättningar.

Hur vet du om du har rätt till företrädesrätt?

Om du har företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked. Företrädesrätten gäller i nio månader från din sista anställningsdag. Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställ­nings­rätten gäller.

Hur gör du?

Du ansöker om företrädesrätt i vårt rekryteringsverktyg, Varbi – skapa ett konto och ansök.

Varbi

Om du har frågor

Om du har frågor om företrädesrätt och anmälan kan du kontakta din före detta chef på Kronofogden.