Tips för dig som är utsatt för ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan innebära att någon bestämmer över eller begränsar din ekonomi. Om du är utsatt finns det saker du kan göra själv och stöd du kan få från oss för att mildra konsekvenserna.

Citat: Jag måste be om lov om att få egna pengar. Anna 47 år.

Det här kan du göra själv

Spärra dina uppgifter

Spärra ditt Bank-id, Freja e-id+, bankkonto eller betalkort om någon använder dem mot din vilja. Byt lösenord till ditt mejlkonto om någon använder din mejl mot din vilja.

Anmäl till polisen

Det kan vara ett brott att bli skuldsatt mot sin vilja. Gör en polisanmälan om du blir hotad eller tvingad att skuldsätta dig. Då kan polis eller åklagare utreda om du har varit med om ett brott.

Viktigt att agera

Kontakta den som vill ha betalt, eller oss om någon har ansökt om att du ska betala ett krav (betalningsföreläggande) som är fel. Invänd så snabbt som möjligt mot kravet.

Prata om din ekonomi

Be om hjälp om du är orolig över din ekonomi. Kontakta budget- och skuldrådgivaren i din kommun. Det är kostnadsfritt. Du kan få praktiska råd om du har skulder och hjälp med att planera din privatekonomi.

Det här kan vi hjälpa till med

Stöd och vägledning

Kontakta oss. Har du skulder registrerade hos oss kan du alltid få råd och information utifrån din egen skuldsituation.

Uppehåll med löneutmätning

Du kan ansöka om att få uppehåll (anstånd) med din löneutmätning om du hastigt behövt lämna din bostad på grund av att du är eller har blivit utsatt för våld. Anstånd kan beviljas om sökanden medger det eller om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att du förlorat egendom och behöver köpa det mest nödvändiga till din nya bostad.

Få ditt skadestånd

Vänd dig till oss för att få hjälp om en domstol har beslutat att du har rätt till skadestånd i ett brottmål, och den som ska betala inte gör det.

Du har rätt till ett liv fritt från våld

Läs mer om ekonomiskt våld. Du hittar informationen på webbplatsen:

Ekonomiskt våld