Föräldrastöd vid vräkning

Att behöva lämna sitt hem är jobbigt för hela familjen. Många gånger har barn frågor som de behöver hjälp att få svar på.

Som förälder känner du dina barn bäst och vet hur du kan hjälpa dem. Även om du inte har alla svar kan det räcka att de får prata om sin oro.

Du får brev med information

När en person ska vräkas skickar vi brev med viktig information. En del av informationen består av ett föräldrastöd som handlar om hur föräldern kan stödja och förbereda sitt barn inför flytten. Föräldrastödet består av ett informationsblad som har rubriken Barn behöver också veta.

Barn behöver också veta

Barn har rätt att få information om viktiga händelser i sitt liv. Många gånger har de redan förstått vad som händer i familjen, även om ingen vuxen pratat direkt med dem. Det är viktigt för barn att kunna ställa frågor och få saker förklarade.

Informationsmaterial till barn inför en vräkning

Informationsbroschyr som hjälper dig som förälder att prata med ditt barn om situationen och förbereda barnet inför flytten. Ladda ned broschyren:

Barn behöver också veta Pdf, 251 kB.

Vad kan du som förälder göra?

Även små barn märker när föräldrar och syskon är oroliga, ledsna eller arga. Det kan räcka långt att hålla fast vid barnens vanliga rutiner för att skapa trygghet.

Skolbarn och tonåringar vet oftast mycket om vad som händer, även om det inte är något ni pratar om hemma. De känner ofta ett ansvar och ibland till och med skuld. Av hänsyn till föräldrarna undviker de att prata om sin oro. Du som förälder kan hjälpa barnet att förstå genom att förklara vad som händer och berätta att det är de vuxna som har ansvaret.

Vad brukar barn undra över?

  • Vad är det som händer och varför måste vi flytta?
  • Var ska vi bo nu?
  • Måste jag byta skola?
  • Vad händer med mina saker?
  • Vad ska jag säga till mina kompisar?

Många vuxna upplever att det är svårt att prata med barn om att pengarna inte räcker till eller att föräldrarna har skulder. Men många gånger förstår barn mer än vuxna tror. Därför är det viktigt att vara uppmärksam och våga prata om det.

Vi har tagit fram tre filmer om barn som bor i familjer där föräldrarna har svårt att få pengarna att räcka till. Se filmerna om Maja, Amir och Vira:

Filmer till barn som oroar sig för pengar

Hur kan du förbereda?

Precis som vuxna behöver barn också få tid att förbereda sig. Därför är det bra om barnen till exempel kan få säga hej då till kompisar och grannar. Det kan också underlätta för barnen om de själva får vara med och packa sina saker. Undersök om barnen kan vara någon annanstans under själva vräkningen.

Vad gör vi?

Många tror att familjer med barn inte kan vräkas. Det stämmer inte. Men vi är många som arbetar för att barn som berörs av en vräkning ska bli färre. Vi samverkar bland annat med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att minska antalet vräkningar för att fler ska kunna bo kvar i sina hem.

Vuxna kan ringa till Bris

Vuxna som vill ha stöd och vägledning om frågor som rör barn kan ringa till Bris vuxentelefon. De som svarar är kuratorer med stor erfarenhet av att samtala med barn och föräldrar i besvärliga livssituationer. Vuxentelefonen är öppen tre timmar varje vardag, kl. 09.00–12.00. Bris kan också hjälpa dig att få kontakt med andra resurser i samhället. Ring till Bris:

077-150 50 50