Begära ett företag i konkurs eller rekonstruktion

Du kan begära ett företag i konkurs, om företaget inte kan betala sina skulder, och de ekonomiska problemet inte är tillfälliga. Detsamma gäller om en person inte kan betala sina skulder.

Om en person eller ett företag inte kan betala sina skulder kan du begära det i konkurs. Företaget kan också genomföra en företagsrekonstruktion om det på sikt har möjlighet att överleva. Du ska vända dig till tingsrätten som beslutar om konkurs och företagsrekonstruktion. 

Du kan få stöd av oss

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Du kan vända dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare – den som sköter konkursen
 • är missnöjd med en rekonstruktör – den som sköter företagsrekonstruktionen
 • känner till missbruk av lönegaranti (vänd dig i första hand till konkursförvaltaren eller rekonstruktören med denna information)
 • vill ansöka om lönegaranti och du har utfört ditt arbete i Sverige, men du är anställd i ett företag som har försatts i konkurs i ett annat EU-land eller land inom Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Ansök om lönegaranti hos oss om företaget finns i annat land

Kontakta vår kundservice

Du kan kontakta vår kundservice om du har frågor om

 • det finns ett beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion
 • vem som är konkursförvaltare eller rekonstruktör
 • när konkursen eller företagsrekonstruktion beslutades.

Frågor om en konkurs – kontakta rätt kontor

Kontakta något av våra kontor, beroende på vilken tingsrätt som handlägger konkursen:

Tingsrätter som handlägger konkurser och till vilket kontor du ska vända sig.

Konkursen handläggs av tingsrätten i

Vänd dig till vårt kontor i

Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Västernorrland, Stockholm, Södermanland, Uppsala och Gotlands län.

Sundbyberg och Umeå

Västra Götaland, Värmland, Västmanland och Örebros län.

Göteborg

Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland, Halland, Kalmar och Kronobergs län.

Malmö och Jönköping

Slutgranskning av mindre konkurser kan göras på vilket som helst av våra kontor i landet.

Kan du få betalt medan konkursen pågår?

Vi kan i undantagsfall utmäta från företag och privatpersoner. Då kan du få betalt. Det vi kan utmäta från en privatperson är:

 1. lön för konkursboets räkning
 2. krav som rör underhållsbidrag
 3. egendom som den som ska ha betalt (borgenären) har panträtt i.

Utmäta lön eller egendom

Kan du få betalt efter en konkurs?

När en konkurs är avslutad upphör företaget att existera. Då kan du inte få betalt. En privatperson har kvar sina skulder efter att en konkurs har avslutats.

Betalt under en företagsrekonstruktion

Vi får inte utmäta under den tid företagsrekonstruktionen pågår. Men det finns undantag – vi får utmäta om

 • ett krav rör underhållsbidrag
 • den som ska ha betalt har panträtt eller så kallad retentionsrätt – rätt att behålla någons egendom som säkerhet för sitt krav.

Utmäta lön eller egendom

Så går en konkurs till

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets eller personens skulder.

Det är företaget, personen eller du som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i tingsrätten om konkurs. Om domstolen beslutar om konkurs utser den en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar hand om och säljer företagets eller personens egendom. Pengarna används till att betala konkursförvaltarens arvode och därefter delas resten av pengarna ut till dig och till andra som ska ha betalt i en viss bestämd ordning.

Så går en företagsrekonstruktion till

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men möjlighet att på sikt överleva. Företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

Det är företaget eller den som vill ha betalt (borgenären) som ansöker i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser den en rekonstruktör.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att de som vill ha betalt får avstå från en del av sina krav.

Vill du veta mer?

Vill du veta om det finns en ansökan om konkurs mot ett företag eller en person, eller en ansökan om rekonstruktion mot ett företag? Vänd dig då till tingsrätten i det län där företaget eller personen finns.

Sveriges domstolar