Ta tillbaka en obetald vara

Du kan i vissa fall få tillbaka en vara du sålt om köparen inte betalar. Det kallas för återtagning.

Du kan ansöka om att vi hjälper dig att tvångsvis få tillbaka varan om kunden inte betalar. Detta kallas för återtagning och är en form av handräckning. För att ansöka använder du blanketten för ansökan om verkställighet. Följande punkter måste vara uppfyllda när du ansöker:

 • Du och köparen har upprättat en handling om kreditköpet, som köparen har skrivit under.
 • Du har förbehållit dig rätten att återta varan om köparen inte uppfyller vissa villkor. Förbehållet ska ha avtalats i samband med köpet för att säkra din rätt till betalning. Du kan alltså inte i efterhand avtala om ett förbehåll om återtaganderätt.
 • I avtalet finns det – utöver förbehållet om återtagande – uppgifter om
  • kontantpris
  • kredit­belopp
  • kredittid
  • kreditfordran
  • tidpunkter för betal­ning.
 • Det är uppenbart att den tidpunkt inträtt då köparen är skyldig att betala i förtid.

Ta tillbaka obetald vara: Ansökan verkställighet

Ansök på en blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Lämna uppgifter om dig

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • bostadsadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla

Fyll även i uppgifter om

 • att din ansökan gäller återtagning av en vara
 • din fordran
 • styrkt kopia av avtalet (det vill säga underskrivet av två vittnen)
 • handlingar som styrker att köparen är skyldig att betala i förtid
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter.

Tänk också på att

Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter om de ändras.

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska ta tillbaka en obetald vara.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Postnumret avgör till vilket kontor du skickar ansökan

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala eller göra något (gäldenären). Klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Om vi beviljar din ansökan meddelar vi tidpunkten då vi återtar varan. Om någon annan representerar dig vid återtagningen ska hen ha med sig en fullmakt i original.

Vid återtagningen gör vi en avräkning. Det innebär att vi uppskattar varans värde. Det ställs mot det krav som du som sökande har. Är varans värde högre än skulden får varan bara återtas om du som sökanden betalar, det vill säga nedsätter, mellanskillnaden hos oss.

Mer om återtagning

Följande lagar styr återtagning:

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.