Sälja bostadsrätt med tvång

En bostadsrättsförening kan i vissa fall begära att vi säljer en bostadsrätt i föreningen med tvång. Orsaken kan exempelvis vara att innehavaren inte har betalat sin avgift eller hyrt ut olovligt.

En bostadsrättsförening kan bara sälja en bostadsrätt med tvång om bostadsrättsinnehavaren har förlorat sin rätt att använda lägenheten (nyttjanderätten) genom att exempelvis

 • inte betala sina avgifter till föreningen
 • vanvårda lägenheten
 • hyra ut i andra hand utan lov
 • på annat sätt allvarligt missköta sig.

Alternativ till att sälja bostadsrätt med tvång

Bostadsrättsföreningen kan även agera på något av följande sätt i denna situation. Den kan ansöka om:

 • att bostadsrättsinnehavaren ska betala avgifterna (betalningsföreläggande)
 • att bostadsrättsinnehavaren ska flytta (vräkas). Då står personen kvar som ägare.

Vad innebär det att sälja bostadsrätt med tvång?

Om bostadsrätten säljs med tvång (tvångsförsäljning) – står bostadsrättsinnehavaren inte kvar som ägare. Det är bara bostadsrättsföreningen som kan ansöka om tvångsförsäljning av en bostadsrätt, men först måste föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren.

Bostadsrättsföreningens ansökan kan grunda sig på

 • ett beslut (utslag) eller dom där det står att bostadsrättsinnehavaren måste flytta
 • att bostadsrättsföreningen själva sagt upp bostadsrättsinnehavaren.

Här får du veta hur bostadsrättsföreningen ansöker om tvångsförsäljning. 

Ansökan tvångsförsäljning

Ansök på en blankett

Förbered din ansökan genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera föreningens ansökan.

Lämna uppgifter om bostadsrätten

Fyll i uppgifter om

 • bostadsrätten
 • bostadsrättsinnehavarens adress, samt person- eller organisationsnummer.

Lämna uppgifter om bostadsrättsföreningen

Fyll i uppgifter om bostadsrättsföreningens (sökandens)

 • person- eller organisationsnummer
 • kontaktuppgifter
 • bankuppgifter.

Lämna uppgift om orsaker

Beskriv varför bostadsrättsinnehavaren förlorat (förverkat) rätten till bostadsrätten.

Bifoga handlingar

I ansökan bifogar du

 • kopior av bostadsrättsföreningens stadgar
 • registreringsbevis
 • utdrag ur lägenhetsförteckningen
 • beslut om tvångsförsäljningen som vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas), om ett sådant finns
 • meddelande till panthavare
 • behörighetshandlingar
 • uppsägningshandling och bevis om uppsägning
 • en kopia av registrerad bouppteckning om bostadsrättsinnehavaren är ett dödsbo
 • övriga handlingar av betydelse för bostadsrättsinnehavet.

Mejla eller posta din ansökan om tvångsförsäljning

Du kan ansöka om försäljning genom att mejla till oss eller posta din ansökan till vårt kontor i Luleå.
Kronofogden Luleå

Det här händer när bostadsrättsföreningen ansökt

När bostadsrättsföreningen har ansökt om tvångsförsäljning

 • informerar vi bostadsrättsinnehavaren som får lämna synpunkter
 • beslutar vi om tvångsförsäljning
 • meddelar vi skriftligen bostadsrättsinnehavaren och föreningen om vårt beslut
 • beskriver och värderar vi bostadsrätten
 • bestämmer vi datum för annonsering, visning och försäljning

Bostadsrättsföreningen har rätt att få betalt för de flesta av sina krav (fordringar) när lägenheten säljs. Det gäller även kostnader som har ett direkt samband med innehavet av bostadsrätten.

Tvångsförsäljningen innebär att alla kontakter mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen avslutas. Bostadsrättsinnehavaren står inte heller kvar som ägare om bostadsrätten säljs med tvång.

Den nya ägaren kan begära att vi hjälper till att vräka bostadsrättsinnehavaren om hen inte flyttar efter tvångsförsäljningen.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Bostadsrättsinnehavarens perspektiv

Här kan du läsa vad som händer din motpart, det vill säga bostadsrättsinnehavaren.

Din bostadsrätt ska säljas med tvång