Arbetsgivaren kan ha rätt till kvittning

Du som är arbetsgivare har i vissa fall rätt att göra avdrag på lönen för en anställd genom så kallad kvittning.

Två slag av kvittning

Det finns två olika slag av kvittning:

  • Frivillig kvittning – den anställda går med på löneavdrag.
  • Tvungen kvittning – löneavdraget görs utan att den anställda lämnar sitt samtycke.

Den anställda återkallar sitt medgivande

Den anställda kan återkalla sitt medgivande om frivillig kvittning. Om hen gör det innan löneavdrag kan du som arbetsgivare bara kvitta enligt reglerna för tvungen kvittning. Du kan läsa mer i lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt.

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Krav för tvungen kvittning

Tvungen kvittning får bara ske om det finns

  • ett avtal mellan dig och den anställda, till exempel om en förskottsbetalning
  • en fordran för att den anställda med uppsåt har orsakat företaget skada
  • en bestämmelse i ett kollektivavtal som ger dig rätt att kvitta i den aktuella situationen
  • en klar och förfallen motfordran.

Kvittningslagen säger också att du måste ansöka hos oss för att vi ska kunna fastställa det belopp den anställda får behålla för normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Vi prövar däremot inte din rätt att kvitta.

Så här ansöker du

För att få besked om förbehållsbeloppet ska du som arbetsgivare skicka in en skriftlig ansökan till oss. Det kostar ingenting att ansöka. I din ansökan ska du skriva

  • hur stor din fordran är
  • namn och personnummer på den anställda
  • vad den anställda har i lön och eventuell semesterersättning.

Du kan ringa eller mejla vår kundservice för att få information om till vilken adress du ska skicka din ansökan eller om du har andra frågor.