Du vill få betalt genom försäljning av fastighet

Om du har ett pantbrev som säkerhet i en fastighet kan du få ditt krav fastställt med särskild förmånsrätt. Det innebär att du har rätt att begära att fastigheten ska säljas för att du ska få betalt för din skuld. Detta kallas för att fastigheten är dömd i mät.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om att få betalt (betalnings­föreläggande) om någon har en skuld till dig. Ditt krav ska handla om pengar och sista datum för betalningen ska ha passerat.

Vi eller en domstol kan fastställa att ditt krav ska utgå med särskild förmånsrätt i fastigheten. Fastigheten anses då vara dömd i mät. Det innebär att du har rätt att begära att fastigheten ska säljas. Vi säljer då fastigheten exekutivt och du får betalt.

Du kan läsa mer om hur du gör på webbplatsen.

Du vill få betalt

Du betalar en avgift

Du betalar en avgift om du ansöker om vår hjälp med att fastställa ett krav. Läs mer om våra avgifter och kostnader:

Avgifter och kostnader

Du vill få betalt genom försäljning av fastighet

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.