Du vill få betalt genom försäljning av fastighet

Om du har ett pantbrev som säkerhet i en fastighet kan du få ditt krav fastställt med särskild förmånsrätt. Det innebär att du har rätt att begära att fastigheten ska säljas för att du ska få betalt för din skuld. Detta kallas för att fastigheten är dömd i mät.

När kan du ansöka?

Du kan ansöka om att få betalt (betalnings­föreläggande) om någon har en skuld till dig. Ditt krav ska handla om pengar och sista datum för betalningen ska ha passerat.

Vi eller en domstol kan fastställa att ditt krav ska utgå med särskild förmånsrätt i fastigheten. Fastigheten anses då vara dömd i mät. Det innebär att du har rätt att begära att fastigheten ska säljas. Vi säljer då fastigheten exekutivt och du får betalt.

Du kan läsa mer om hur du gör på webbplatsen.

Du vill få betalt

Du vill få betalt genom försäljning av fastighet