Skuldsanering

Du som har skuldsanering betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du först ha gjort ansträngningar för att lösa din situation.

Du kan testa om du har möjlighet att få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest.

Vad är skuldsanering?