Our mission

We have a clear mandate from the government.

We must

 • contribute to ensuring the financing of the public sector
 • contribute to a well-functioning society for citizens, trade and industry
 • counter criminality.

We share this mandate with the Swedish Tax Agency and Swedish Customs.

We carry out our mission by ensuring that whoever is entitled to be paid gets paid. This can be public authorities, municipalities, companies, or private individuals.

We also provide support for those who must pay their debts and ensure that it is done in a legally certain manner. We do this, among other things, through preventive action.

We never side with or against any of those involved.

Other things we do

But we do a lot more. Here are some examples:

 • We provide support so that heavily indebted people can apply for debt restructuring and get back to a life without debt.
 • We work with other organisations to reduce, for example, the number of over-indebted people in society and to counter organised crime.
 • We supervise receivers and reconstructors, and their work on wage guarantee.
 • We work to increase the knowledge of personal finance in society.
 • We are an expert authority with extensive knowledge of the effects of indebtedness.

Our operations are funded by both taxes and fees.

På svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Det får vi av regeringen.

Vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Annat som vi gör

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Vi ger stöd så att svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering och komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med andra organisationer för att exempelvis minska antalet överskuldsatta i samhället och motverka organiserad brottslighet.
 • Vi har tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkurser och företagsrekonstruktioner). Vi granskar även deras arbete med lönegaranti.
 • Vi arbetar för att öka kunskapen om privatekonomi i samhället.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter.

Vår verksamhet finansieras av både skattemedel och avgifter.