Haddii aad xaq u leedihid in lacag laguu soo celiyo – nala soo xiriir

Ma jirtaa cid deyn kaa qabta oo aan lacagta kuu soo celineyn? Haddii aad xaq u leedihid in lacagtaadi laguu soo celiyo, waxaad taageero ka heli kartaa Kronofogden.

Goormeed taageero heli kartaa?

Haddii aad cid lacag deymisay oo cidda aad deynka ku leedihid aysan deynki soo celineyn, waxaad naga heli kartaa taageero. Annaga ayaad nala soo xiriiri kartaa, marka tusaale ahaan ay jiraan xaaladaha soo socda:

 • Haddii ciddaasi aysan bixineyn faatuurooyinkeeda ama,
 • Haddii ciddi aad qol ka kireysay ama abaartamiinto kale, aysan bixineyn kiradeeda.

Yaa caawimaad heli kara?

Dhammaan dadka xaqa u leh in lacag loo soo celiyo wey nala soo xiriiri karaa

 • dowladda,
 • degmooyinka,
 • shirkado iyo
 • dad shacab ah.

Maxaan sameyneynaa?

Waxaan kaa caawin karnaa in aan go’aan ku gaarno in qof deynka kaa qaba ay khasab ku tahay in uu deynkaaga kuusoo celiyo.

Haddii horbaba go’aan noocaas ah laguu gaaray waxaad codsan kartaa in aan annagu cabir ka qaadanno mushaaraadka ama hantida kale ee uu leeyahay qofka aad deynka ku leedihid. Waxaan taas ugu yeernaa fulin. Markaas lacag ayuu shaqabixiyuhu ka goynayaa kan deynka lagu leeyahay ama waxaan markaas dooran karnaa in aan iibinno hantidiisa. Lacagta waxaa markaas lagu bixin karaa deynki.

Sammanfattning på svenska

Har du rätt att få betalt – kontakta oss

Har någon en skuld till dig som hen inte betalar? Om du har rätt att få betalt, kan du få stöd av Kronofogden.

När kan du få stöd?

Om du har lånat ut pengar och den skuldsatta inte betalar sin skuld, kan du få stöd av oss. Du kan vända dig till oss, i exempelvis följande situationer:

 • någon betalar inte sin faktura eller,
 • den du hyr ut ett rum eller en lägenhet till, betalar inte sin hyra.

Vem kan få vår hjälp?

Alla som har rätt att få betalt kan vända sig till oss

 • staten,
 • kommuner,
 • företag och
 • privatpersoner.

Vad gör vi?

Vi kan hjälpa dig att få ett beslut på att den skuldsatte är skyldig att betala skulden till dig.

Om du redan har ett sådant beslut kan du ansöka om att vi ska utmäta lön eller andra tillgångar hos den som är skyldig dig pengar. Det kallar vi för verkställighet. Då drar arbetsgivaren pengar från den skuldsattas lön eller så kan vi sälja hens egendom. Pengarna går till att betala av skulden.